Dział Obsługi Klienta:

Biuro Bieliny:   +48 502015 174
  Biuro Kielce:    +48 731 553 551 
e-mail: bok@edorada.pl

UBEZPIECZENIE DOMU

 -ochrona od zdarzeń losowych: deszcz, dym i sadza, grad, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego,wybuch,zalanie,zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja.

-ubezpieczenie od zdarzeń powstałych nawet w wyniku rażącego niedbalstwa np. gdy nie wyłączysz żelazka

-ochrona nawet w przypadku braku przeglądów instalacji kominowej,gazowej,elektrycznej

-ochrona nawet przy otwartych drzwiach i oknach

-możliwość ubezpieczenia siłowników i automatyki bram – również od ryzyka kradzieży

 UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

 -ochrona w przypadku katastrofy budowlanej

-ochrona nawet przy otwartych drzwiach lub oknach

-lokal zastępczy do 8miesięcy w przypadku szkody całkowitej

-brak limitów odpowiedzialności za szkody w elektronice

 UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE

 -możliwość wykupienia ubezpieczenia w wariancie All Risk

-ochrona przed kradzieżą stałych elementów np. okien, drzwi

-ochrona przed wandalizmem

-płynne przejście ochrony ubezpieczeniowej po zakończeniu budowy w status użytkowanie, bez konieczności dokonywania zmian na polisie

 OC W ŻYCIU PRYWATNYM

 Do ubezpieczenia domu lub mieszkania możliwe jest dokupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.

Szkody mogą wydarzyć się właściwie na każdym kroku nawet jak nie będzie Cie w domu np. gdy z pękniętego wężyka przy umywalce wyciekła woda i zalała mieszkanie poniżej lub gdy twoje dziecko jeżdżąc na rowerze uszkodziło zaparkowany samochód.

Możliwe jest rozszerzenie ochrony o OC najemcy, OC loktora, OC z tytułu użytkowania łodzi i wiele innych.

 TWÓJ SPRZĘT I TWÓJ ROWER

 Ubezpieczenie SPRZĘT POZA DOMEM bierze w ochronę Twój sprzęt w razie napadu na ulicy, wypadku, kradzieży z bagażnika samochodu i wielu innych sytuacjach.

Ubezpieczając ROWER POZA DOMEM możesz liczyć na pomoc: transport roweru do serwisu w razie wypadku lub awarii oraz świadczenia medyczne w ramach usług assistance.

 RUCHOMOŚCI DOMOWE

 Wyposażenie mieszkania lub domu, czyli ruchomości domowe, często jest warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złoty. Dobrze więc pomyśleć o włączeniu tych przedmiotów do polisy mieszkaniowej. Ruchomości domowe mogą zostać zniszczone nie tylko na skutek zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zalanie czy eksplozja. Zagrożenie stanowią dla nich również wandale i złodzieje. Polisa mieszkaniowa może chronić finansowo prawie wszystkie przedmioty, które przechowujemy w domu lub mieszkaniu(meble z, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny itp) zarówno w razie wystąpienia zdarzenia losowego, jak i działania osób trzecich. Ubezpieczenie może obejmować nie tylko ruchomości zgromadzone w domu lub mieszkaniu, ale również znajdujące się również w pomieszczeniach przynależnych , budynkach gospodarczych i innych zabudowaniach na posesji.

 USŁUGI ASSISTANCE

 Gdy potrzebujesz pomocy,zarówno medycznej, jak i z naprawą cieknącej pralki, wystarczy zadzwonić do Towarzystwa, które zorganizuje i pokryje koszty pomocy. W ramach usług assistance dostępne są:

-assistance katastroficzny, czyli wsparcie w razie szkody(np. pożar, powódź). Gdy nie możesz wrócić do domu, będziesz miał zapewniony nocleg oraz zabezpieczone ocalałe mienie.

-assistance domowy, czyli fachowa pomoc interwencyjna w codziennych sytuacjach,

np. gdy zepsuje się pralka. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty usług m.in. szklarza, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych.

-assistance medyczny, czyli pomoc lekarska w nagłych sytuacjach. Jest to zorganizowanie i pokrycie kosztów pilnej wizyty lekarskiej w Twoim domu lub wizyty w placówce medycznej.

 BUDOWLE

 Do ubezpieczenia domu możliwe jest dokupienie również ubezpieczenia obiektów budowlanych wraz instalacjami znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia, do których zalicza się:

-ogrodzenie ze stałymi elementami takimi jak: bramy, furtki, elementy instalacji domofonowej, siłowniki i napędy bram oraz inne przedmioty tego typu trwale związane z ogrodzeniem.

-trwale związane z gruntem: chodniki, podjazdy,huśtawki,altany, zjeżdżalnie, wiaty, grille murowane,oświetlenie posesji itp.

-trwale wbudowane w ziemię lub inne podłoże, takie jak: baseny,oczka wodne,piaskownice,fontanny itp.

-przydomowe elektrownie wiatrowe(generatory,turbiny wiatrowe)

 

Nasze biura mieszczą się w:

Kielce 25-389, ul. Wojska Polskiego 73/U2, tel : 731 553 551

Bieliny 26-004, ul. Partyzantów 20A, tel: 502 015 174

e-mail: bok@edorada.pl